PROJECT EXIT - JINU
WINNER

WINNER

PROJECT EXIT – JINU

STAFF

Production by

Bullion ( london )

Co-Director

Daniel Jon

DP

Jaeman Shin

Editor

IAN / Ziyong Kim

Mix / SFX

IAN / Ziyong Kim

Director

Ziyong Kim / Daniel Jon

Producer

Ann Kim

AD

Yoon-z Kim / Jeayong Kim / Sangmin Yoo

CG / DI

IAN / Ziyong Kim

SECRET

NEXT PROJECT
PROJECT EXIT - HOONY
WINNER